Kommunfullmäktige 19 oktober 2020

Publicerades 2020-10-20 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:28:46 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 19 oktober 2020, klockan 13:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.