Kommunfullmäktige 21 mars 2016

Publicerades 2016-03-21 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:53:52

Kapitel

 • Mötet öppnas (00:17)
 • 1. Val av justerare (01:14)
 • 2. Fastställande av föredragningslistan (01:35)
 • 3. Sociala utfallskontrakt (03:40)
 • 4. Ändring av kommunstyrelsens reglemente (01:16:04)
 • 5. Ändring av stadsplaneringsnämndens reglemente (01:16:41)
 • 6. Tekniska nämndens reglemente (01:17:04)
 • 7. Norrköping Rådhus AB:s förvärv av aktierna i Norrköping Science Park AB (01:17:24)
 • 8. Godkännande av bolagsordning och ägardirektiv för Norrköping Science Park AB (tillfälligt avbrott) (01:21:26)
 • 9. Översyn av bolagsordningar och ägardirektiv för koncernbolagen (01:24:49)
 • 10. Försäljning del av Saltängen 1:11 och del av Saltängen 1:1 (01:29:17)
 • 11. Tecknande av hyresavtal för förskolepaviljonger på kvarteret Kneippen 1:17 (01:34:19)
 • 12. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om 100% ekologisk och närproducerad mat (01:36:44)
 • 13. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om fler offentliga toaletter (01:45:23)
 • 14. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:30:20)
 • 15. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om skolgång för papperslösa (02:37:44)
 • 16. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (02:45:54)
 • 17. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:50:25)
 • 18. Rapporter med mera (02:50:50)
 • 19. Anmälan av inkomna motioner (02:51:07)

Relaterade videor