Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del1)

Publicerades 2019-10-22 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:02:45 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 21 oktober, 2019, klockan 16:30

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del1) (00:00)
  2. Val av justerare (00:33)
  3. Information från kommunrevisionen (00:57)
  4. Budget för kommunrevisionen 2020 (01:27)
  5. Drift- och investeringsbudget för 2020 - 2023 (06:38)

Relaterade videor