Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del2)

Publicerades 2019-10-22 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:54:49 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 21 oktober, 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del2) (00:00)
  2. Delårsrapport för Norrköpings kommun och kommunala bolag (02:28:09)

Relaterade videor