Kommunfullmäktige 23 april (del 2)

Publicerades 2018-04-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:17:43 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".


Kapitel

 1. Utredning om finansieringsmodell och lokalhyror för kostenheten (04:29)
 2. Gruppstation för vindkraft på Vikbolandet (05:08)
 3. Norrköpings EU-handslag för ökad kunskap och delaktighet (08:11)
 4. Motion av Mia Sköld (MP) om utomhusklassrum (11:29)
 5. Motion av Nicklas Lundström (V) om att alla barn ska rätt till höjt barnbidrag (18:36)
 6. Motion av Sofi Holmin Fridell (FI) om att inrätta en cykelpool för kommunens skolor och fritidsverksamhet (20:00)
 7. Motion av Sofi Holmin Fridell (FI) om att förbättra cykelinfrastrukturen i Norrköping (26:56)
 8. Motion av Sandra Isaksson (FI) om lönesatsning på undersköterskor och barnskötare (40:25)
 9. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:02:44)
 10. Interpellation av Päivi Johansson och Joanna Sjölander (båda M) om yrkeshögskoleutbildningar (01:02:54)
 11. Kommunfullmäktiges valärenden (01:15:03)
 12. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:15:44)
 13. Anmälan av inkomna motioner (01:16:25)
 14. Rapporter med mera (01:17:04)

Relaterade videor