Kommunfullmäktige 23 okt 2017 (del 1)

Publicerades 2017-10-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:02:46 | Ladda ned video

Information

Den 23/10 klockan 13.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas kring budgeten. 

  1. Val av justerare
  2. Budget för kommunrevisionen år 2018
  3. Drift- och investeringsbudget 2018-2021
  4. Ekonomisk uppföljning år 2017
  5. Delårsrapport 2017 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens http://www.norrkoping.se/organisation/diarium/">diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 23 okt 2017 (del 1) (00:00)
  2. Val av justerare (00:30)
  3. Budget för kommunrevisionen år 2018 (01:18)
  4. Drift- och investeringsbudget 2018-2021 (03:55)

Relaterade videor