Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 1

Publicerades 2017-04-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 05:18:20

Kapitel

  • Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 1 (00:00)
  • Mötet öppnas (02:08)
  • 1. Val av justerare (02:37)
  • 2. Workshops årsredovisning (06:29)
  • 3. Information från kommunrevisionen (01:31:56)
  • 4. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2016 samt frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (01:31:57)
  • 5. Årsredovisning 2016 för Norrköpings kommun (01:54:53)

Relaterade videor