Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 2

2016-10-24 | 02:53:34

3. Driftbudget och investeringsbudget 2017-2020

4. Ekonomisk uppföljning år 2016

5. Delårsrapport 2016 för Norrköpings kommun och kommunala bolag

På grund av tekniska problem saknas ett par mindre delar av debatten.

Läs mer om kommunfullmäktige här.

Kategori

Kommunfullmäktige

Tagg

kf 20161024

Relaterade videor