Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1

Publicerades 2016-04-25 i Kommunfullmäktige | Speltid: 08:18:20

Kapitel

 • Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1 (00:00)
 • Mötet öppnas (00:15)
 • 1. Val av justerare (00:54)
 • 2. Fastställande av föredragningslistan (01:21)
 • 3. Fördjupad resultatuppföljning i workshops (01:29)
 • 4. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun år 2015 (01:33:25)
 • 5. Årsredovisning 2015 för Norrköpings kommun (02:02:23)
 • 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (06:23:57)
 • 7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (06:24:44)
 • 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2015 för Samordningsförbundet Östra Östergötland (06:25:40)
 • 9. Ny vision för Norrköping (06:26:35)
 • 17. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (07:42:42)
 • 10. Ändring av lokala ordningsföreskrifter för Norrköpings kommun (08:02:59)
 • 11. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll i Norrköpings kommun (08:07:20)
 • 12. Hantering av myggproblematiken på Vikbolandet (08:07:52)
 • 24. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (08:09:35)
 • 25. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (08:11:51)
 • 26. Rapporter med mera (08:12:23)
 • 27. Anmälan av inkomna motioner (08:12:50)

Relaterade videor