Kommunfullmäktige 25 februari 2019

Publicerades 2019-02-26 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:12:18 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 25 februari 2019 (00:00)
 2. Inledning (02:06)
 3. Val av justerare (03:18)
 4. Information från kommunrevisionen (57:07)
 5. Tilläggsbudget (01:17:35)
 6. Reviderad kart- och mättaxa (03:19:14)
 7. Aktieägaravtal Nyköping - Östgötalänken AB (03:20:55)
 8. Ändring av bolagsordningar (03:21:47)
 9. Kommunfullmäktiges valärenden (03:46:22)
 10. Val av bolagsstyrelser (03:49:27)
 11. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (04:01:42)
 12. Interpellation av Nicklas Lundström (V) om hur Norrköpings kommun agerar i hamnkonflikten (04:01:55)
 13. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (04:09:30)
 14. Anmälan av inkomna motioner (04:09:32)
 15. Rapporter med mera (04:11:28)

Relaterade videor