Kommunfullmäktige 25 november (del2)

Publicerades 2019-11-26 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:52:41 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 25 november 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Relaterade videor