Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 2)

Publicerades 2017-09-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:12:43 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 2) (00:00)
  2. Motion av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om att mäta talartiden i kommunfullmäktige (00:17)
  3. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (45:40)
  4. Interpellation av Bengt Cete (MP) om finansieringen av underhåll och långsiktig kostnadstäckning för lokaler (59:00)
  5. Kommunfullmäktiges valärenden (01:09:02)
  6. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:10:19)
  7. Anmälan av inkomna motioner (01:11:18)
  8. Rapporter med mera (01:12:07)

Relaterade videor