Kommunfullmäktige 26 feb 2018 (del 1)

Publicerades 2018-03-09 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:26:20 | Ladda ned video

Information

Den 26/2 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen. 

Följande ärenden behandlas vid sammanträdet. Är de inte färdigbehandlade klockan 22.00, fortsätter sammanträdet torsdag klockan 16.30 samma vecka.

 1. Val av justerare
 2. Information av Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, om företagsbesök
 3. Information från kommunrevisionen
 4. Ovillkorat aktieägartillskott till Norrköping Rådhus AB
 5. Fördelning av befintlig markering till utbildningsnämnden
 6. Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 med närområde inom Borg i Norrköpings kommun
 7. Motion av Deniz Butros (V) om att Norrköpings kommun ansöker om medlemskap i föreningen Klimatkommuner
 8. Motion av Markus Wiechel (SD) om språksatsning för lokalt företagande
 9. Motion av Nicklas Lundström (V) om kommunal bostadsförmedling
 10. Motion av Nicklas Lundström (V) om en Norrköpingsmodell för billigare hyresrätter
 11. Motion av Mia Sköld (MP) om att utreda möjligheten att införa ungdomsombud i Norrköping
 12. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter
 13. Interpellation av Deniz Butros (V) – Hur ska vindkraften öka i Norrköping?
 14. Interpellation av Mia Sköld (MP) om Klimatmatchen
 15. Kommunfullmäktiges valärenden
 16. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag
 17. Anmälan av inkomna motioner
 18. Rapporter med mera

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".Kapitel

 1. Val av justerare (00:00)
 2. Information av Pontus Lindblom, näringslivsdirektör, om företagsbesök (01:24)
 3. Information från kommunrevisionen (05:53)
 4. Ovillkorat aktieägartillskott till Norrköping Rådhus AB (30:13)
 5. Fördelning av befintlig markering till utbildningsnämnden (01:25:01)

Relaterade videor