Kommunfullmäktige 26 mars 2018 (del 1)

Publicerades 2018-03-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:57:39 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Val av justerare (00:45)
  2. Information från kommunrevisionen (03:44)
  3. Ändring av bolagsordningen för Scenkonstbolaget i Östergötland AB (03:57)
  4. Justering av koncernbolagens ägardirektiv (04:31)
  5. Inriktningsdokument för personalpolitik i Norrköpings kommun (49:32)
  6.  Inhyrning av paviljongskola i Smedby (01:02:54)
  7. Motion av Vänsterpartiet om intraprenad i verksamheter för personer med funktionsnedsättning (01:31:42)

Relaterade videor