Kommunfullmäktige 26 mars 2018 (del 2)

Publicerades 2018-03-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:16:19 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Motion av Sophia Jarl, Roger Åkesson och Ingrid Cassel (alla M) om lovskola 2.0 för en mer resultatfokuserad skola (00:16)
  2. Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om att personalsammansättningen i förskolan ska avgöras av barnens behov (19:54)
  3. Motion av Peter Butros (V) om att ta tillvara på kompetensen inom digital media och visualisering (35:03)
  4. Motion av Nicklas Lundström (V) om verksamhetsövergång i framtida tjänsteupphandlingar (01:02:54)
  5. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (01:13:58)
  6. Kommunfullmäktiges valärenden (01:14:07)
  7. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (01:14:35)
  8. Anmälan av inkomna motioner (01:14:55)
  9. Rapporter med mera (01:15:24)

Relaterade videor