Kommunfullmäktige 26 nov 2018 (del 2)

Publicerades 2018-11-27 i Kommunfullmäktige | Speltid: 04:00:35 | Ladda ned video

Information


Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 26 nov 2018 (del 2) (00:00)
  2. Skattesats 2019 (30:04)
  3. Översyn av den politiska organisationen (37:19)
  4. Förflyttning av kulturfrågor (02:48:20)
  5. Justering av ägardirektiv Norra staden (02:49:27)
  6. Åtgärdsplan för omgivningsbuller (02:50:10)
  7. Överlåtelse av aktier Nyköping-Östgötalänken AB (02:50:45)
  8. Utökat verksamhetsområde Krokeks-Hult 1:92 (02:51:30)
  9. Verksamhetsområde VA Lindö Strand (02:52:07)
  10. Verksamhetsområde VA Svärtinge Skogsbacke (02:52:40)
  11. Verksamhetsområde Ramshällsvägen (02:53:15)
  12. Verksamhetsområde VA Sankt Johannes (02:53:46)
  13. Motion av Darko Mamkovic (SD) om rättslig hantering av vuxna ensamkommande barn (02:54:19)
  14. Motion av Mia Sköld (MP) om starkare demokrati i Norrköpings kommun (03:21:45)
  15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:32:15)
  16. Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om isbristen i Norrköpings kommun (03:37:35)
  17. Kommunfullmäktiges valärenden (03:57:08)
  18. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:58:21)
  19. Anmälan av inkomna motioner (03:58:51)
  20. Rapporter med mera (03:59:30)

Relaterade videor