Kommunfullmäktige 26 september 2016, Del 1

Publicerades 2016-09-26 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:55:55

Kapitel

 • Mötet öppnas (00:25)
 • 1. Val av justerare (03:34)
 • 2. Information: Health Navigator om förbättrade livsvillkor för barn och unga i Norrköpings kommun (03:49)
 • 3. Ägarens mål med koncernbolagens verksamheter (46:30)
 • 4. Översyn av Gemensamt ägardirektiv för Norrköpings kommuns majoritetsägda bolag (01:14:01)
 • 5. Förutsättningar och utvecklingspotential för Norrköping Norrevo Fastigheter AB (01:20:51)
 • 6. Ändring av byggnads- och miljöskyddsnämndens reglemente (01:27:12)
 • 7. Köp av del av fastigheten Remmaren 2 i Norrköping (01:27:41)
 • 8. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017 (01:28:03)
 • 9. Slutredovisning av investeringsprojekt (7480) nya basutställningar på Stadsmuseet (01:28:23)
 • 10. Slutredovisning av investeringsprojekt (7496) ny belysning på konstmuseet (01:28:51)
 • 11. Inriktningsdokument integration (01:29:12)

Relaterade videor