Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Publicerades 2019-05-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 07:29:27 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktiges sammanträde i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 27 maj 2019, klockan 13:30.

Möteshandlingarna finns i kommunen diarium.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 27 maj 2019 (00:00)
 2. 1. Val av justerare (01:25)
 3. 2. Information från kommunrevisionen (01:59)
 4. 18. Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om konsekvenser av avbruten samverkan kring Spegeln? (02:39)
 5. 3. Revisionsberättelse med revisionsredogörelse för Norrköpings kommun 2018 (16:17)
 6. 4. Årsredovisning 2018 för Norrköpings kommun (33:15)
 7. 5. Beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och övriga nämnder (04:35:46)
 8. 6. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen (04:37:31)
 9. 7. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Samordningsförbundet Östra Götaland (04:38:34)
 10. 8. Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (04:39:25)
 11. 9. Frågan om anmärkning till Nodra AB:s styrelse (04:40:21)
 12. 10. Frågan om anmärkning och ansvarsfrihet för styrelse i Upplev Norrköping AB (05:03:20)
 13. 11. Kommunalt övertagande av enskilt huvudmannaskap (vägföreningar) (06:48:05)
 14. 12. Avgift för ägar- och ledningsprövning (06:48:56)
 15. 16. Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om svenska IS-terrorister ska få återkomma till Sverige och Norrköping och åtnjuta det svenska och kommunala välfärdssystemet? (06:54:35)
 16. 15. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (07:12:45)
 17. 17. Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad (07:17:31)
 18. 13. Motion av Mia Sköld (MP) och Bengt Cete (MP) om att införa balanceringsprincipen i Norrköpings kommun (07:17:48)
 19. 14. Motion av Sophia Jarl (M) och Ingrid Cassel (M) om att stärka offentlighetsprincipens ställning i Norrköpings kommun (07:18:08)
 20. 19. Kommunfullmäktiges valärenden (07:18:28)
 21. 20. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (07:26:21)
 22. 21. Anmälan av inkomna motioner (07:26:50)
 23. 22. Rapporter med mera (07:28:24)

Relaterade videor