Kommunfullmäktige 27 nov 2017 (del 2)

Publicerades 2017-11-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:16:48 | Ladda ned video

Information

Den 27/11 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.
Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 1. Försäljning av fastigheten Hallen 12 (00:00)
 2. Uppföljning av mål i Avfallsplan för Norrköping – 2016 (07:57)
 3. Beslut om utökat verksamhetsområde i Norra Kungsten (15:32)
 4. Gemensamt utvecklingsprogram för kust och skärgård i Östergötland och Småland 2030 (18:43)
 5. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (32:32)
 6. Interpellation av Nicklas Lundström (V) om SKL-hus (48:36)
 7. Interpellation av Mia Sköld (MP) om att låta ensamkommande flyktingungdomar stanna i kommunen (01:13:51)
 8. Interpellation av Sophia Jarl och Roger Åkesson (båda M) om inställda lektioner i Norrköpings skolor (01:18:47)
 9. Interpellation av Sandra Isaksson (FI) om demokratiarbete inför valet (01:42:59)
 10. Kommunfullmäktiges valärenden (02:11:44)
 11. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:13:53)
 12. Anmälan av inkomna motioner (02:14:10)
 13. Rapporter med mera (02:15:08)

Relaterade videor