Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2

Publicerades 2016-04-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:02:56

Kapitel

 • Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2 (00:00)
 • Mötet öppnas (00:08)
 • 1. Val av justerare (01:32)
 • 13. Motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboende i planering av nya stadsdelar och på landsbygden (01:58)
 • 14. Motion av Peter Butros (V) om att införa undervisningsmodellen Toleransprojektet i kommunens högstadieskolor (02:28)
 • 15. Motion av Peter Butros (V) om att i upphandling av färdtjänst ska krav på social hänsyn enligt kollektivavtal ställas (28:46)
 • 16. Motion av Mia Sköld (MP) om samordnad biblioteksverksamhet (59:17)
 • 18. Interpellation av Peter Butros (V) om att rusta upp Norrköpings skolgårdar (01:09:27)
 • 19. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med att förebygga fallolyckor (01:14:25)
 • 20. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om uttag av hyresgästernas pengar från Hyresbostäder AB (01:22:35)
 • 21. Interpellation av Peter Butros (V) om nolltolerans mot försämrad arbetsmiljö (01:45:02)
 • 22. Interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler (01:58:22)
 • 23. Interpellation av Mia Sköld (MP) om orkesterprojektet El Sistema (01:58:34)

Relaterade videor