Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 2)

Publicerades 2017-08-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:11:49

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 • Motion av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om veganska måltider i Norrköpings skolor för bättre miljö och hälsa (00:06)
 • Motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Nicklas Lundström och Peter Butros (alla V) om att utveckla och öka antalet träffpunkter (22:07)
 • Motion av Sophia Jarl och Ingrid Cassel (båda M) om ett fördjupat samarbete med friskolorna i Norrköping (01:09:19)
 • Motion av Mona Olsson (V) om träning på arbetstid för personal i hemtjänsten (01:33:29)
 • Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:03:09)
 • Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om jämställda löner (02:10:39)
 • Bordlagd interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om insatser för ensamkommande barn och andra asylsökande (02:25:16)
 • Bordlagd interpellation av Sofi Holmin Fridell, Sandra Isaksson och Sofia Hallström (alla FI) om arbete med CEMR-deklarationen (02:34:29)
 • Interpellation av Bengt Cete (MP) om trafiksäkerheten på Djurövägen (02:38:19)
 • Interpellation av Sandra Isaksson, Sofi Holmin Fridell och Sofia Hallström (alla FI) om hedersförtryck (02:47:42)
 • Entledigande av Pontus Georgsson (S) (03:07:37)
 • Entledigande av Per Colliander (S), Lisbeth Andersson (L), Martin Nyberg (MP) och Fredrik Österberg (L) (03:07:54)
 • Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:08:59)
 • Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:09:27)
 • Rapporter med mera (03:09:51)
 • Anmälan av inkomna motioner (03:09:58)

Relaterade videor