Kommunfullmäktige 28 maj (del 1)

Publicerades 2018-05-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:47:58 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

  1. Kommunfullmäktige 28 maj (del 1) (00:00)
  2. 1. Val av justerare (04:19)
  3. Workshop (04:43)

Relaterade videor