Kommunfullmäktige 28 maj (del 2)

Publicerades 2018-05-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:50:48 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium.

Välj "Kommunfullmäktige" och "föredragningslista". Tryck sedan på "sök".

Kapitel

 1. 2. Information från kommunrevisionen (00:05)
 2. 3. Norrköpings hamn avtal (00:23)
 3. 4. Justerad fördelning av schablonersättning nyanlända (05:45)
 4. 5. Vaktorganisation (06:25)
 5. 6. Motion av Nicklas Lundström (V) om rimligare hyreshöjningar vid renovering (35:38)
 6. 7. Motion av Peter Butros (V) om att bygga bort bostadsbrist och arbetslöshet (46:15)
 7. 8. Motion av Sophia Jarl (M) om tydligare krav under och efter etableringsfasen (59:55)
 8. 9. Motion av Sandra Isaksson (FI) om gratis kollektivtrafik för pensionärer och ungdomar (01:06:10)
 9. 10. Motion av Peter Butros (V) om kommunalt industrilån för sociala- och kooperativa företag (01:35:25)
 10. 11. Motion av Deniz Butroz (V) om huskurage mot våld i hemmet (02:35:50)
 11. 12. Motion av Joanna Sjölander (M) om att hedra veteraner (02:55:50)
 12. 13. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:04:52)
 13. 14. Interpellation från Sandra Isaksson (FI) om barngruppers storlek i förskolan (03:10:05)
 14. 15. Kommunfullmäktiges valärenden (03:43:50)
 15. 16. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:44:35)
 16. 17. Anmälan av inkomna motioner (03:49:45)
 17. 18. Rapporter med mera (03:50:20)

Relaterade videor