Kommunfullmäktige 28 september 2020

Publicerades 2020-09-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:33:10 | Ladda ned video

Information

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.