Kommunfullmäktige 29 april 2019 (del 2)

Publicerades 2019-04-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:01:57 | Ladda ned video

Information

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 april 2019 (del 2) (00:00)
 2. Överföring av verksamheter från kommunstyrelsen till andra nämnder (18:16)
 3. Verksamhetsövergång - Upplev Norrköping AB (48:58)
 4. Förslag på omfördelning av ansvar för bidrag till evenemang (01:08:05)
 5. Finansiering av investeringsprojekt 5880 Bråvalla trafikplats (01:09:14)
 6. Ansökan om expropriation för del av Lövstad 2:1 Kimstad (01:20:10)
 7. Uppdrag att planlägga och bygga ut större verksamhetsområden (01:25:09)
 8. Förslag på hur ett folkhälsoperspektiv kan genomsyra all verksamhet och kommunens beslut (01:32:32)
 9. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:29:58)
 10. Interpellation av Mia Sköld (MP) om hemlösa ungdomar som omfattas av gymnasielagen (02:30:12)
 11. Interpellation av Matthias Olofsson (SD) om svenska IS-terrorister ska få återkomma till Sverige och Norrköping och åtnjuta det svenska och kommunala välfärdssystemet? (02:47:48)
 12. Interpellation av Sylvia Nilsson (M) om vandalisering av förskolor och skolor i Skärblacka och Kimstad (02:50:08)
 13. Interpellation av Roger Eklund-Åkesson (M) om konsekvenser av avbruten samverkan kring Spegeln? (02:50:24)
 14. Kommunfullmäktiges valärenden (02:50:47)
 15. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:56:11)
 16. Anmälan av inkomna motioner (02:57:58)
 17. Rapporter med mera (03:00:38)

Relaterade videor