Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 2

Publicerades 2016-08-29 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:13:44 | Ladda ned video

Information

5. Unga kommunutvecklare 2015

6. Genomförande av sanering av föroreningar i Inre hamnen för delområde Kolkajen, etapp 1

7. Genomförande av sanering av tidigare gasverk beläget i Inre hamnen etapp 1

8. Detaljplan för del av fastigheten Kroken 9 (före detta Nyborgs yllefabrik) med närområde inom Nordantill i Norrköping

9. Försäljning av del av Östantill 1:2 och Östantill 1:7 (Nya Torget)

10. Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB i Unnerstad för dagvatten

11. Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun

12. Ändring av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente    

13. Medborgarförslag om vänorter i Bulgarien och Rumänien

14. Mottagande av konstverk till Norrköpings Konstmuseum

15. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om nya och utvärderingsbara miljömål för Norrköpings kommun

16. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om ungdomsfullmäktige i Norrköpings kommun

19. Laddinfrastruktur för elfordon i Norrköpings kommun

17. Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja elfordon i Norrköping

18. Motion av Jan Petersson (SD) om att utreda möjligheterna med laddstationer för elbilar utmed Strömmen med mera

20. Motion av Markus Wiechel (SD) om att utreda om att arbeta mot tuberkulos (TBC) i Norrköping

21. Motion av Sophia Jarl och Pär Lindroth (båda M) om att införa ett förbud för kommunens anställda att bära slöja som döljer ansiktet

22. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark

23. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter

24. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor

25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser

26. Kommunfullmäktiges fyllnadsval

27. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag

28. Rapporter med mera

29. Anmälan av inkomna motioner

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 2 (00:00)
 2. 5. Unga kommunutvecklare 2015 - Ett projekt om hur kommunen kan bli bättre ur ungdomars perspektiv inom området hälsa och livsvillkor (08:25)
 3. 6. Genomförande av sanering av föroreningar i Inre hamnen för delområde Kolkajen, etapp 1 (12:29)
 4. 7. Genomförande av sanering av tidigare gasverk beläget i Inre hamnen etapp 1 (21:40)
 5. 8. Detaljplan för del av fastigheten Kroken 9 (före detta Nyborgs yllefabrik) med närområde inom Nordantill i Norrköping (24:56)
 6. 9. Försäljning av del av Östantill 1:2 och Östantill 1:7 (Nya Torget) (28:19)
 7. 10. Utökat verksamhetsområde för Norrköping Vatten och Avfall AB i Unnerstad för dagvatten (28:58)
 8. 11. Uppföljning av avfallsplan för Norrköpings kommun (29:31)
 9. 12. Ändring av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämndens reglemente (30:53)
 10. 13. Medborgarförslag om vänorter i Bulgarien och Rumänien (36:58)
 11. 14. Mottagande av konstverk till Norrköpings Konstmuseum (37:28)
 12. 15. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om nya och utvärderingsbara miljömål för Norrköpings kommun (40:19)
 13. 16. Bordlagd motion av Mia Sköld (MP) om ungdomsfullmäktige i Norrköpings kommun (50:05)
 14. 19. Laddinfrastruktur för elfordon i Norrköpings kommun (01:01:01)
 15. 17. Motion av Markus Wiechel (SD) om att främja elfordon i Norrköping (01:14:35)
 16. 18. Motion av Jan Petersson (SD) om att utreda möjligheterna med laddstationer för elbilar utmed Strömmen med mera (01:16:57)
 17. 20. Motion av Markus Wiechel (SD) om att utreda om att arbeta mot tuberkulos (TBC) i Norrköping (01:21:57)
 18. 21. Motion av Sophia Jarl och Pär Lindroth (båda M) om att införa ett förbud för kommunens anställda att bära slöja som döljer ansiktet (01:34:41)
 19. 22. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att förbjuda cirkusar med djur på kommunal mark (03:07:28)
 20. 23. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:07:29)
 21. 24. Bordlagd interpellation av Markus Wiechel (SD) om kompetensutveckling och studieprogram för skolpersonal i lågpresterande skolor (03:07:30)
 22. 25. Interpellation av Mia Sköld (MP) om Kreativa platser (03:07:31)
 23. 26. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:07:53)
 24. 27. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:10:18)
 25. 28. Rapporter med mera (03:10:41)
 26. 29. Anmälan av inkomna motioner (03:10:50)

Relaterade videor