Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Publicerades 2017-01-30 i Kommunfullmäktige | Speltid: 03:38:55

Kapitel

 • Kommunfullmäktige 30 januari 2017 (00:00)
 • Mötet öppnas (01:14)
 • 2. Information: Linköpings universitet (NISAL) samt Invitationsdepartementet (01:35)
 • 1. Val av justerare (34:14)
 • 3. Information från kommunrevisionen (50:27)
 • 4. Tilläggsbudget 2017 (01:01:45)
 • 5. Utbetalning av partistöd för 2017 (01:24:08)
 • 6. Köp av del av Bravikenspåret samt försäljning av järnvägsfastighet i samband med utbyggnad av Kardonbanan (01:24:36)
 • 7. Bordlagd motion av Nicklas Lundström (V) om att fler affischeringsytor och utomhusscener skapas i Norrköpings innerstad (01:25:08)
 • 8. Bordlagd motion av Mona Olsson, Annika Kaiser, Deniz Tütüncü, Peter Butros och Nicklas Lundström (alla V) om fler sociala bostäder i Norrköping (01:48:23)
 • 9. Motion av Sandra Isaksson (FI) om att sluta investera kommunens pengar i fossila bränslen (01:53:56)
 • 10. Motion av Mia Sköld (MP) om uppdrag att se över möjligheten att byta asfalt mot genomsläppligt material på parkeringar och annan hårdgjord mark (02:52:43)
 • 11. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (03:03:24)
 • 12. Interpellation av Ingvar Våxmo (SD) om kommunen ska fortsätta med spårvägsutbyggnad trots alla negativa konsekvenser (03:14:06)
 • 13. Interpellation av Sylvia Nilsson om den nya friidrottsarenan på Himmelstalund (03:14:52)
 • 14. Kommunfullmäktiges fyllnadsval (03:33:37)
 • 15. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (03:34:26)
 • 16. Rapporter med mera (03:34:49)
 • 17. Anmälan av inkomna motioner (03:35:28)

Relaterade videor