Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 1)

Publicerades 2019-10-01 i Kommunfullmäktige | Speltid: 01:24:58 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 september 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 1) (00:00)
 2. Val av justerare (00:43)
 3. Rapporter från kommunrevisionen (01:06)
 4. Konsekvenser av minskade budgetramar (11:12)
 5. Detaljplan för del av fastigheten Hageby 4:2 söder om Dragaregatan inom Hageby i Norrköping (22:10)
 6. Detaljplan för fastigheterna Smaragden 1 och 2, Safiren 1 och 2 samt Topasen 1 och 2 med närområde inom Vilbergen i Norrköping (23:15)
 7. Godkännande av försäljningen av fastigheten Händelö 2:56 (27:00)
 8. Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och vissa nämnder 2020 (27:41)
 9. Avslut av investeringsprojekt 5054 infrastruktur Kolmården ? juni 2019 (32:09)
 10. Uppdrag om att införa lovstudier och sommarjobb för elever (32:57)
 11. Motion av Florian Aranda (SD) om effektivisering av modersmålsundervisning (39:57)
 12. Motion av Darko Mamkovic (SD) om förbud mot böneutrop i Norrköpings kommun (55:02)

Relaterade videor