Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 2)

Publicerades 2019-10-01 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:51:42 | Ladda ned video

Information

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 30 september 2019, klockan 16:30.

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 2) (00:00)
 2. Motion av Markus Wiechel (SD) om tillståndsplikt för tiggeri i Norrköping (50:50)
 3. Motion av Sophia Jarl , Fredrik Björkman och Roger Åkesson samtliga (M) om att öppna kommunstyrelsen för allmänheten och lokal media (02:06:37)
 4. Motion av Mia Sköld (MP) om att införa medborgarbudget (02:19:53)
 5. Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter (02:30:09)
 6. Interpellation av Florian Aranda (SD) om modersmålsundervisning som integrerande verktyg (02:32:41)
 7. Entledigande av ledamot i kommunfullmäktige (02:38:03)
 8. Kommunfullmäktiges valärenden (02:38:38)
 9. Delegation av rätten att besluta om medborgarförslag (02:42:48)
 10. Anmälan av inkomna motioner (02:43:21)
 11. Rapporter med mera (02:44:20)

Relaterade videor