Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del2)

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 21 oktober 2019 (del1)

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 14 oktober 2019

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 2)

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 september 2019 (del 1)

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 26 augusti 2019

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del 2)

OBS! Pga tekniska problem saknas tyvärr ärende 10 Frågor av kommunfullmäktiges ledamöter....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 17 juni 2019 (del1)

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i fullmäktiges sessionssal i...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 maj 2019

Kommunfullmäktiges sammanträde i fullmäktiges sessionssal i förvaltningshuset Rosen,...