Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 nov 2017 (del 2)

Den 27/11 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 nov 2017 (del 1)

Den 27/11 klockan 16.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas igen....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 23 okt 2017 (del 2)

Den 23/10 klockan 13.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas kring...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 23 okt 2017 (del 1)

Den 23/10 klockan 13.30 är det dags för ledamöterna i kommunfullmäktige att samlas kring...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 2)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 25 sep 2017 (del 1)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 2)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 1)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information om arbetet med riktlinjer för klimatanpassning 3....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Inriktningsdokument för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 2

5. Årsredovisning 2016 för Norrköpings kommun 6. Ändring av reglementet för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Workshops årsredovisning 3. Information från...