Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 2)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 aug 2017 (del 1)

Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj "Kommunfullmäktige" och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 juni 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information om arbetet med riktlinjer för klimatanpassning 3....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 maj 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Inriktningsdokument för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 2

5. Årsredovisning 2016 för Norrköpings kommun 6. Ändring av reglementet för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 april 2017, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Workshops årsredovisning 3. Information från...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Riktlinjer och avgifter...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Riktlinje för hur...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Linköpings universitet (NISAL) samt...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 2

2. Lucia, utdelning av stipendier, avtackningar14. Taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 3. Nämndtillhörighet för föreningsstödet i Norrköpings kommun...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 november 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Globala frågor 3. Kompletterat ägardirektiv...