Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 mars 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Riktlinjer och avgifter...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 27 februari 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information från kommunrevisionen 3. Riktlinje för hur...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 januari 2017

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Linköpings universitet (NISAL) samt...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 2

2. Lucia, utdelning av stipendier, avtackningar14. Taxa för markupplåtelse i Norrköpings kommun...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 19 december 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 3. Nämndtillhörighet för föreningsstödet i Norrköpings kommun...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 november 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Globala frågor 3. Kompletterat ägardirektiv...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 2

3. Driftbudget och investeringsbudget 2017-2020 4. Ekonomisk uppföljning år 2016 5. Delårsrapport...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Budget för kommunrevisionen år 2017 3. Driftbudget och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 17 oktober 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Inrättande av stipendium med inriktning på stöd och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 september, Del 3 - dag 2

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 26 september 2016, Del 2

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 26 september 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Health Navigator om förbättrade livsvillkor för...