Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 2

3. Driftbudget och investeringsbudget 2017-2020 4. Ekonomisk uppföljning år 2016 5. Delårsrapport...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Budget för kommunrevisionen år 2017 3. Driftbudget och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 17 oktober 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Inrättande av stipendium med inriktning på stöd och...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 september, Del 3 - dag 2

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 26 september 2016, Del 2

12. Motion av Sophia Jarl och Pär Linderoth (båda M) om att utreda möjligheter och konsekvenser...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 26 september 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Information: Health Navigator om förbättrade livsvillkor för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 2

5. Unga kommunutvecklare 2015 6. Genomförande av sanering av föroreningar i Inre hamnen för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Inriktningsdokument - förhindra att barn och ungdomar...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Föredragning av Samordningsförbundet Östra Östergötland 3....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Ekonomisk uppföljning år 2016 3. Politiskt...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2

Mötet öppnas 1. Val av justerare 13. Motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslistan 3. Fördjupad...