Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 2

5. Unga kommunutvecklare 2015 6. Genomförande av sanering av föroreningar i Inre hamnen för...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 augusti 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Inriktningsdokument - förhindra att barn och ungdomar...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 20 juni 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Föredragning av Samordningsförbundet Östra Östergötland 3....

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 30 maj 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Ekonomisk uppföljning år 2016 3. Politiskt...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2

Mötet öppnas 1. Val av justerare 13. Motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 25 april 2016, Del 1

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslistan 3. Fördjupad...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 21 mars 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslistan 3. Sociala...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 29 februari 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslistan 3. Tillstånd enligt...

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige 25 januari 2016

Mötet öppnas 1. Val av justerare 2. Fastställande av föredragningslistan 3. En valfrihetsreform i...