Let's Create Norrköping

Publicerades 2014-03-31 i Organisation och styrning | Speltid: 01:59

Information

För att knyta samman alla medarbetare, medborgare och företagare i Norrköpings kommun skapades en gemensam grund att stå på och verka utifrån. En grund för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Denna grund kallar vi Let’s create Norrköping.