Lets Create Norrköping

Publicerades 2014-03-31 i Organisation och styrning | Speltid: 01:59

Information

För att knyta samman alla medarbetare, medborgare och företagare i Norrköpings kommun skapades en gemensam grund att stå på och verka utifrån. En grund för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Denna grund kallar vi Let’s create Norrköping.

Relaterade videor