Lets Create Norrköping

2014-03-31 | 01:59

För att knyta samman alla medarbetare, medborgare och företagare i Norrköpings kommun skapades en gemensam grund att stå på och verka utifrån. En grund för att berätta om Norrköping och alla goda exempel. Denna grund kallar vi Let’s create Norrköping.

Kategori

Organisation och styrning

Relaterade videor