Kommunfullmäktige 27 maj 2024

Kommunfullmäktige i Norrköping måndagen den 27 maj 2024. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/ Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträden med textning. Du aktiverar textningen i videofönstret genom att klicka på ikonen "Text på" nere i högra hörnet, där väljer du sedan ”Svenska”

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Kommunfullmäktige i Norrköping måndagen den 17 juni 2024, klockan 09.00. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 09:00 – 09:15 Kommunrevisionens budget 2025 Kl. 09:15 – 09:55 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 09:55 – 10:15 Kaffepaus Kl. 10:15 – 11:30 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 11:30 – 12:30 Lunch Kl. 12:30 – 14:30 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 14:30 – 15:00 Kaffe med förtäring Kl. 15:00 – 15:20 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 15:20 – Beslutsärenden och frågor OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet Val av justerare Kommunrevisionens budget 2025 Driftbudget och investeringsbudget 2025 - 2028 för Norrköpings kommun Åtgärdsprogram för omgivningsbuller Verksamhetsområde utbyggnad Klinga etapp 3 Verksamhetsområde Östra Husby Planeringsstrategi för Norrköpings kommun Uppföljning av Norrköpings kommuns avfallsplan 2023 Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter Interpellation från Nicklas Lundström (V) - Upphandlar Norrköpings kommun av ockupationsmakter? Interpellation från Annette Sjöö (S) och Per Ziljat (S) om ansökan om kommunala lovpengar Interpellation från Christian Widlund (C) - Hur går det med det kommunala övertagandet av allmän plats och anläggningar från vägföreningar? Kommunfullmäktiges valärenden Anmälan av inkomna motioner Rapporter Norrköping den 4 juni 2024 Anna Sotkasiira Wik kommunfullmäktiges ordförande Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/ Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträden med textning. Du aktiverar textningen i videofönstret genom att klicka på ikonen "Text på" nere i högra hörnet, där väljer du sedan ”Svenska”
Kommunfullmäktige 17 juni 2024
Kommunfullmäktige 17 juni 2024
Kommunfullmäktige i Norrköping måndagen den 17 juni 2024, klockan 09.00. Ärendena behandlas i följande ordning. OBS! Cirkatider Kl. 09:00 – 09:15 Kommunrevisionens budget 2025 Kl. 09:15 – 09:55 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 09:55 – 10:15 Kaffepaus Kl. 10:15 – 11:30 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 11:30 – 12:30 Lunch Kl. 12:30 – 14:30 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 14:30 – 15:00 Kaffe med förtäring Kl. 15:00 – 15:20 Budget med debatt (punkt 3 på dagordningen gäller enligt överenskommen partitid) Kl. 15:20 – Beslutsärenden och frågor OBS! Ingen sluttid vid detta sammanträde. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet Val av justerare Kommunrevisionens budget 2025 Driftbudget och investeringsbudget 2025 - 2028 för Norrköpings kommun Åtgärdsprogram för omgivningsbuller Verksamhetsområde utbyggnad Klinga etapp 3 Verksamhetsområde Östra Husby Planeringsstrategi för Norrköpings kommun Uppföljning av Norrköpings kommuns avfallsplan 2023 Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter Interpellation från Nicklas Lundström (V) - Upphandlar Norrköpings kommun av ockupationsmakter? Interpellation från Annette Sjöö (S) och Per Ziljat (S) om ansökan om kommunala lovpengar Interpellation från Christian Widlund (C) - Hur går det med det kommunala övertagandet av allmän plats och anläggningar från vägföreningar? Kommunfullmäktiges valärenden Anmälan av inkomna motioner Rapporter Norrköping den 4 juni 2024 Anna Sotkasiira Wik kommunfullmäktiges ordförande Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/ Nu kan du se kommunfullmäktiges sammanträden med textning. Du aktiverar textningen i videofönstret genom att klicka på ikonen "Text på" nere i högra hörnet, där väljer du sedan ”Svenska”