AKTEMA

Som arbetsgivare kan du göra en insats för ett arbetsliv där alla som vill är välkomna att bidra utifrån sina egna förutsättningar. AKTEMA hjälper till att matcha arbetsplatsens möjligheter med rätt person!

Download original Download mp4

No videos found