Kommunfullmäktige 25 september 2023

Kommunfullmäktige i Norrköping måndagen den 25 september 2023. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades

Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 december 2023, klockan 09.00. OBS! Sändningen startar kl 10:15 efter luciafirande och avtackning av ledamöter och ersättare. Vänligen stanna hemma vid sjukdomssymptom. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet * Val av justerare * Förvärv av fastigheterna Östra Eneby 8:1 och 8:20, Ringstad gård * Nytt räddningsövningsfält för Räddningstjänsten Östra Götaland – utökat medlemsbidrag samt ny placering vid Klinga * Optionsavtal för del av Borg 17:6 – Nytt övningsfält * Ändring av avgift för boendeparkering * Ändring av avgift för parkeringskort * Ändring av avgift för pendlarparkering * Justering av hyresvillkor för fastigheten Ljura 1:6, Centralbadet * Ändring i reglementet för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden * Uppdrag om riktlinje för tjänsteresor och vikten av att ”tanka rätt” * Slutredovisning av reinvesteringsprojekt * Slutredovisning av mindre ombyggnader och lokalanpassningar 2020 * Slutredovisning av mindre ombyggnader och lokalanpassningar 2018 * Slutredovisning genomförda investeringsprojekt i kommunstyrelsens lokaler * Slutredovisning/återlämning av beslutade ej startade projekt i kommunstyrelsens lokaler * Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter * Interpellation från Christian Widlund (C) – Religionsfrihet i Norrköpings kommun * Interpellation från Christian Widlund (C) – Konsekvenser av höjt försörjningskrav * Interpellation från Christian Widlund (C) – Vad händer med väntsalen vid busstationen vid Resecentrum? * Interpellation från Maj Kalwa (S) – Modersmålsundervisning i finska för Sverigefinnar * Interpellation från Andreas Bohlin (S) – Åtgärder för att stävja organiserade välfärdsbrott * Kommunfullmäktiges valärenden * Anmälan av inkomna motioner * Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/”
Kommunfullmäktige 18 december 2023
Kommunfullmäktige 18 december 2023
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 28 december 2023, klockan 09.00. OBS! Sändningen startar kl 10:15 efter luciafirande och avtackning av ledamöter och ersättare. Vänligen stanna hemma vid sjukdomssymptom. Följande ärenden behandlas vid sammanträdet * Val av justerare * Förvärv av fastigheterna Östra Eneby 8:1 och 8:20, Ringstad gård * Nytt räddningsövningsfält för Räddningstjänsten Östra Götaland – utökat medlemsbidrag samt ny placering vid Klinga * Optionsavtal för del av Borg 17:6 – Nytt övningsfält * Ändring av avgift för boendeparkering * Ändring av avgift för parkeringskort * Ändring av avgift för pendlarparkering * Justering av hyresvillkor för fastigheten Ljura 1:6, Centralbadet * Ändring i reglementet för kommunstyrelsen, kultur- och fritidsnämnden och samhällsbyggnadsnämnden * Uppdrag om riktlinje för tjänsteresor och vikten av att ”tanka rätt” * Slutredovisning av reinvesteringsprojekt * Slutredovisning av mindre ombyggnader och lokalanpassningar 2020 * Slutredovisning av mindre ombyggnader och lokalanpassningar 2018 * Slutredovisning genomförda investeringsprojekt i kommunstyrelsens lokaler * Slutredovisning/återlämning av beslutade ej startade projekt i kommunstyrelsens lokaler * Frågor till kommunfullmäktiges ledamöter * Interpellation från Christian Widlund (C) – Religionsfrihet i Norrköpings kommun * Interpellation från Christian Widlund (C) – Konsekvenser av höjt försörjningskrav * Interpellation från Christian Widlund (C) – Vad händer med väntsalen vid busstationen vid Resecentrum? * Interpellation från Maj Kalwa (S) – Modersmålsundervisning i finska för Sverigefinnar * Interpellation från Andreas Bohlin (S) – Åtgärder för att stävja organiserade välfärdsbrott * Kommunfullmäktiges valärenden * Anmälan av inkomna motioner * Rapporter Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. https://diariet.norrkoping.se/”