Översiktsplanen formar framtidens Norrköping

Översiktsplanen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i kommunen men också för transporter och företagande. Den omfattar hela kommunens yta: staden, orterna och landsbygden. Den är grundläggande för till exempel detaljplanering och hantering av bygglov. I den här filmen får du veta mer om vad översiktsplanen handlar om.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videor hittades