Kommunfullmäktige 26 september 2022

Kommunfullmäktige i Norrköping sammanträdde i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 26 september augusti 2022, klockan 09.00. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”.

Ladda ner original Ladda ner mp4

Inga videos hittades