Jobba på särskilt boende

Träffa Jonatan, Malin och Majida som är undersköterskor på boenden i Norrköpings kommun.

Download original Download mp4

No videos found