Översiktsplan Norrköping

2016-07-04 | 00:50

Norrköpings stad växer och utvecklas. Vi planerar nu för hur vi ska växa och utvecklas till en mer attraktiv och hållbar stad. Översiktsplanen behandlar den långsiktiga, fysiska utvecklingen av vår stad. Översiktsplan för staden redovisar inte detaljlösningar. Planen innehåller prioriteringar och avvägningar och är visionär och strategisk.

Kategori

Boende och trafik

Relaterade videor