Presskonferens - KPMG:s utredning av digitaliseringsavdelningen

Publicerades 2019-12-17 i Organisation och styrning | Speltid: 37:11

Information

KPMG har haft i uppdrag att utreda digitaliseringsavdelningens hantering av avrop och inköp relaterat till konsulter under åren 2018 och 2019. Man har utrett om digitaliseringsavdelningen har efterlevt LOU och kommunens interna regelverk samt bedömt om kommunen lidit någon ekonomisk skada.