Sökresultat: kf20211129

Inga videos hittades

Kommunfullmäktige 29 november 2021
Kommunfullmäktige i Norrköping kallas att sammanträda i Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, måndagen den 29 november 2021, klockan 16:30. Möteshandlingarna finns tillgängliga i kommunens diarium. Välj ”Kommunfullmäktige” och ”föredragningslista”. Tryck sedan på ”sök”. Kommunens diarium: http://www.norrkoping.se/organisation/beslut-och-dokument.html