Sexåringar på brand- och olycksfallsutbildning

2012-04-20 | 01:57

Räddningstjänsten riktar stora utbildningsinsatser till barn och ungdomar. Alla barn i sexårsverksamhet, fjärde klass, sjunde klass och gymnasiet ska få chansen att lära sig om brandskyddsfrågor.

Kategori

Skola och förskola

Relaterade videor