Stöd och omsorg

Stöd och omsorg

Servicebostad

I Norrköpings kommun finns olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättningar. När...

Stöd och omsorg

Gruppbostad

I Norrköpings kommun finns olika typer av boenden för personer med funktionsnedsättningar. I en...

Arbete och näringsliv

Norrköpings kommun söker fler LSS- och...

Myndighetsutövningen erbjuder ett varierande arbete i en professionell arbetsmiljö. Här utvecklas...

Stöd och omsorg

Bli jourhem för familjehemsenheten

Eva-Britt är en av dem som är jourhem inom familjehemsenheten. Det är just nu stort behov av...

Skola och förskola

Samverkansteam vid separation

Samverkansteam vid separation - en film från Allmänna barnhuset

Stöd och omsorg

Annsofie Mahrs Träff

Medicinskt ansvarig för rehabilitering. Film om kvalitetsarbete.

Stöd och omsorg

Vi behöver fler familjehem

Norrköpings kommun behöver fler familjehem. Hör av dig till familjehemsinheten för att anmäla...

Arbete och näringsliv

Jobba på särskilt boende

Träffa Jonatan, Malin och Majida som är undersköterskor på boenden i Norrköpings kommun.

Arbete och näringsliv

Verksamhet för personer med funktionsnedsättning

Följ Agneta, Johanna och Oscar som jobbar inom verksamhet för personer med...

Stöd och omsorg

Hemtjänsten i Norrköpings kommun

Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller...