Styrmodellen

Publicerades 2015-12-21 i Medarbetare | Speltid: 04:28

Information

Alla som bor i Norrköping möter på ett eller annat sätt kommunal verksamhet. Omkring 10 000 personer arbetar för Norrköpings kommun. För att de politiska ambitionerna ska genomföras i kommunen behövs styrning i form av mål för verksamheten. Man behöver också följa upp att det blev som man hade tänkt sig. Styrmodellen för Norrköpings kommun, som kom till år 2003, beskriver hur det här går till.

I början av 2011 tog kommunfullmäktige i Norrköping beslut om att revidera styrmodellen. Den beskrivs i politiska riktlinjer och i tjänstemannariktlinjer.