Vad är en översiktsplan?

Publicerades 2020-10-02 i Boende och trafik | Speltid: 02:19

Information

Här beskriver vi vad en översiktsplan är och vad den har för funktion.