Välkommen till kontaktcenter

Publicerades 2018-06-07 i Organisation och styrning | Speltid: 01:04

Information

Det ska vara enkelt att leva, bo och verka i Norrköpings kommun. Därför öppnar vi kontaktcenter den 2 juli. Du kontaktar oss när du har frågor, stora och små. Det kan handla om hur du ansöker om hemtjänst? Eller hur du får en förskoleplats till ditt barn? Eller när du ser att ett hål i gatan behöver lagas? Vi lyssnar, tar emot synpunkter och guidar. Vi vill helst ge dig svar direkt. Om vi inte kan det, vägleder vi dig vidare. Välkommen med dina frågor till oss!