Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2

Publicerades 2016-04-28 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:02:56 | Ladda ned video

Kapitel

 1. Kommunfullmäktige 28 april 2016, Del 2 - dag 2 (00:00)
 2. Mötet öppnas (00:08)
 3. 1. Val av justerare (01:32)
 4. 13. Motion av Sophia Jarl (M) om att utreda sambyggnationer av förskola, skola och äldreboende i planering av nya stadsdelar och på landsbygden (01:58)
 5. 14. Motion av Peter Butros (V) om att införa undervisningsmodellen Toleransprojektet i kommunens högstadieskolor (02:28)
 6. 15. Motion av Peter Butros (V) om att i upphandling av färdtjänst ska krav på social hänsyn enligt kollektivavtal ställas (28:46)
 7. 16. Motion av Mia Sköld (MP) om samordnad biblioteksverksamhet (59:17)
 8. 18. Interpellation av Peter Butros (V) om att rusta upp Norrköpings skolgårdar (01:09:27)
 9. 19. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om kommunens arbete med att förebygga fallolyckor (01:14:25)
 10. 20. Interpellation av Markus Wiechel (SD) om uttag av hyresgästernas pengar från Hyresbostäder AB (01:22:35)
 11. 21. Interpellation av Peter Butros (V) om nolltolerans mot försämrad arbetsmiljö (01:45:02)
 12. 22. Interpellation av Cecilia Ambjörn (V) om att avgiftsbefria bygglov för installation av solceller och solpaneler (01:58:22)
 13. 23. Interpellation av Mia Sköld (MP) om orkesterprojektet El Sistema (01:58:34)

Relaterade videor