Kommunfullmäktige 24 oktober 2016, Del 1

Publicerades 2016-10-24 i Kommunfullmäktige | Speltid: 02:06:26 | Ladda ned video

Kapitel

  1. Mötet öppnas (00:39)
  2. 1. Val av justerare (06:35)
  3. 2. Budget för kommunrevisionen år 2017 (06:59)
  4. 3. Driftbudget och investeringsbudget 2017-2020 (07:35)

Relaterade videor